اطلاعیه پرواز

on .

هنرستان هوانوردی آسمان به اطلاع عموم دانش آموزان و همچنین بانوان علاقمند به پرواز میرساند که جهت ثبت نام و شرکت در اردوی یک روز پرواز به دفتر هنرستان مراجعه نمایند.