مهارت های تحصیلی

on .

فارغ التحصیلان این رشته علاوه بر قابلیت کار در ایرلاین ها و شرکت های هواپیما قادرند در کارگاه های فنی و بخش خصوصی ادامه کار دهند.