آینده تحصیلی

on .

دانش آموزان این رشته می توانند پس از اتمام دوره متوسطه در رشته های خلبانی P.P.L، مهندسی اویونیک (برق و مخابرات هواپیما)، مهمانداری، تعمیر و نگهداری، در سطح کاردانی و سپس کارشناسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی ادامه تحصیل دهند و پس از موفقیت در امتحان استاندارد هواپیمایی کشور، مدرک بین المللی دریافت نمایند.