اطلاعیه ثبت نام

on .

هنرستان آسمان به اطلاع کلیه دانش اموزان میرساند جهت تکمیل ثبت نام و همچنین تکمیل مدارک پرونده هر چه سریعتر به دفتر هنرستان مراجعه نمایند.