اسامی پذیرفته شدگان دانشگاه

on .

صفا قهرمانی  خلبانی                             محدثه کارگر    E&E                                            مهشید عیسی پور مهمان داری


مهتاب علیرضاپور خلبانی                         فاطمه دوستی    E&E                                         فرشته منصوری مهمان داری


زینب ارسنجانی خلبانی                          فاطمه صادقی مهندسی A&P                               فرینا شریفی مهمان داری


آیسان ثاجدین حلبانی                             الهه کریمی مهندسی    A&P                               مهناز رحیمی مهمان داری


فریناز هاشمی خلبانی                            درسا سرابی زاده طراحی                                    تانیا حمزه مهمان داری


ملیکا حیدر   خلبانی                                آیسان جعفر زاده طراحی                                     نادیا رحیمی مهمان داری


فاطمه مظلوم خلبانی                              شهرزاد زارع گردشگری                                       بهاره هراتیان مهمان داری


فاطمه کمالدینی خلبانی                          سعیده مقتدایی هتل داری                                  مژده تورانلو مهمان داری


پریسا رحیمی خلبانی                              محدثه دهقان مهمان داری                                  زهرا روح روان مهمان داری